Ansökan bryggplats i vatten

Stadgarna § 3

Ny medlem ska skriftligen till styrelsen ansöka om medlemskap. Ansökan kan även göras till den av styrelsen utsedd ansvarig. Formulär

Efter godkänt medlemskap kan medlem förvärva nyttjanderätt till bryggplats. Bryggplats fördelas av styrelsen utsedd ansvarig (bryggplatsansvarig) och även byten. Önskemål ska anges i ansökan.

Regler:

  • Privat andrahandsuthyrning är förbjuden. Uthyrning sker av bryggplatsansvarig.
  • LHF sätter priset och tar alla intäker av andrahandsuthyrningen.
  • Båtägare som har nyttjanderätt till bryggplats och som skriftligen anmäler sin plats till uthyrning slipper avgift om bryggplatsen kan hyras ut hela säsongen.
  •  Överlåtelse får ej ske av nyttjanderätt utan styrelsens godkännande.
  • För att erhålla nyttjanderätt till bryggplats är det båtägaren ansvar att ha sin båt minst ansvarsförsäkrad (försäkrad för att täcka skador på annans egendom vid olyckor/vårdslöshet).

Styrelsen eller av styrelsen utsedd ansvarig har rätt att omdisponera båtägarens bryggplats/er för bästa utnyttjandet av hamnen, som ska föranledas av styrelsebeslut.

Uppsägning av bryggplats ska ske skriftligen till kassör. Uppsägning ska ske senast den 15 mars annars förlängs avtalet varje år med ett år itaget.

Bryggplatsansvarig: Åke Karlin, tel 070-6335094

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem