Ansökan uppställningsplats

Stadgarna § 3

Ny medlem ska skriftligen till styrelsen ansöka om medlemskap. Ansökan kan även göras till den av styrelsen utsedd ansvarig.  Formulär

Efter godkänt medlemskap kan medlem förvärva nyttjanderätt till uppställningsplats. Uppställningsplats fördelas av styrelsen utsedd ansvarig (bryggplatsansvarig) och även byten. Önskemål ska anges i ansökan.

Regler:

  • Privat andrahandsuthyrning är förbjuden. Uthyrning sker av bryggplatsjansvarig.
  • LHF sätter priset och tar alla intäkter av andrahandsuthyrningen.
  • Båtägare som har nyttjanderätt till uppställningsplats och som skriftligen anmäler sin uppställningsplats till uthyrning slipper avgift om platsen kan hyras ut hela säsongen.
  •  Överlåtelse får ej ske av nyttjanderätt utan styrelsens godkännande.
  • För att erhålla nyttjanderätt till uppställningsplats är det båtägarens ansvar att ha sin båt minst ansvarsförsäkrad (försäkrad för att täcka skador på annans egendom vid olyckor/vårdslöshet).

Styrelsen eller av styrelsen utsedd ansvarig har rätt att omdisponera båtägarens uppställningsplats/er för bästa utnyttjandet av hamnen, som ska föranledas av styrelsebeslut.

Uppsägning av uppställningsplats ska ske skriftligen till kassör. Uppsägning ska ske senast den 15 mars annars förlängs avtalet varje år med ett år itaget.

Ansvarig: Åke Karlin

 

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem