Arbetsuppgifter under sommaren

Arbetsuppgifter under sommaren

Vi behöver medlemmar som vill göra bort arbetsplikten genom att hjälpa till med följande uppgifter under sommaren:

Röja gräs och ta bort ogräs i stensättningen innan midsommar.

Se över låset i rampen som inte fungerar som det ska.

Se över vattenslangarna på bryggorna.

Rikta grindar och staket runt utomhusförrådet.

Hör av er till Kari Gustavsson för att anmäla er till arbete. Åtkomst till verktyg och maskiner fås genom Staffan Arnström.

Vänligen
Styrelsen LHF

Vi behöver medlemmar som vill göra bort arbetsplikten genom att hjälpa till med följande uppgifter under sommaren: 

Röja gräs och ta bort ogräs i stensättningen innan midsommar. 

Se över låset i rampen som inte fungerar som det ska. 

Se över vattenslangarna på bryggorna. 

Rikta grindar och staket runt utomhusförrådet.

Hör av er till Kari Gustavsson för att anmäla er till arbete. Åtkomst till verktyg och maskiner fås genom Staffan Arnström. 


Vänligen 
Styrelsen LHF

Inlagt den 2020-06-10 av lars.nordin78@g...