Avgifter

 

 

AVGIFTER

Medlemsavgift 50 kr.

Ej utförd arbetsplikt 6 timmar 600 kr.

Bryggplatsavgift årlig beroende på bomlängd och platsbredd. Utöver årlig avgift utgår en deposition på 10 000 kr.

Uppställningsplatsavgift årlig beroende på längd och bredd. 

Arrende av mark för båthus årlig beroende på storlek.

Medlemmar med uppställningsplats eller arrende för båthus, men utan bryggplats, betalar en särskilld avgift på 200 kr/år för att ligga i hamnen en vecka efter/före sjösättning och upptagning. Den särskillda avgiften debiteras oavsett om bryggplats utnyttjas eller ej. (Årsmötesbeslut 2017)

Avgifter debiteras i förskott.

Det går även att säsongsvis hyra en bryggplats. Detta garanterar inte att man påföljande år har tillgång till samma bryggplats beroende på hur beläggningen i hamnen är. Bryggplatspris per säsong är beroende på bomlängd och platsbredd.

Avgiften debiteras i förskott.

 

 

 

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem