Båthus

Stadgarna § 3

Ny medlem som avser att förvärva båthus ska skriftligen till styrelsen ansöka om medlemskap.

Efter godkänt medlemskap kan medlem förvärva avtal om arrende av mark för båthus förutsatt att nedanstående är uppfyllt.

För att kunna förvärva ett avtal om arrende av mark för båthus måste en överlåtelse/försäljning först godkännas av LHF styrelse. För att få styrelsens godkännande krävs:

  1. Medlemmar inom LHF måste först haft möjlighet till förvärv innan försäljning får ske till icke medlem (ny medlem).
  2. Överlåtaren/säljaren måste inkomma med en överlåtelsehandling till styrelsen, vart efter styrelsen beslutar om försäljning/överlåtelse får ske.
  3. Köparen måste ha medlemskap i LHF eller ansöka om medlemskap i LHF.
  4. Köparen måste inkomma med ett giltigt köpeavtal.

Överlåtelse får ej ske av nyttjanderätt utan styrelsens godkännande.

Ansvarig: Styrelsen

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem