Bryggplatser

Vi har idag totalt ca. 180 bryggpplatser och vi kan få ytterligare 25 st om vi beslutar.att renovera brygga 6

Bryggplatser fördelas av bryggplatsansvarig och även byten. Kontakta honom om du har några speciella önskemål. I samband med sjösättning/upptagning ingår bryggplats en vecka efter/före i den särskillda avgiften. Kontakta även där bryggplatsansvarig som kan anvisa dig en ledig plats.

Regler:

  • Privat andrahandsuthyrning är förbjuden. Uthyrning sker av bryggplatsansvarig.
  • LHF sätter priset och tar all intäkt av andrahandsuthyrningen
  • Båtplatsägare som skriftligen anmäler sin plats till uthyrning slipper bryggplatsavgift om platsen kan hyras ut hela eller resterande del av säsongen.
  • Hyrestagaren skall vara/bli medlem i LHF

Bryggplatsansvarig: Åke Karlin, tel 070-6335094

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem