El

Efter uppmaning från räddningstjänsten har de gamla båthusen försetts med ny kabel och samtliga båthus i hamnen har nu egen elcentral med jordfelsbrytare.

Samtliga eluttag på uppställningsplatser och bryggor har nu även jordfelsbrytare.

På uppläggningsområdet och på de flesta bryggor finns elstolpar och vattenposter. Detta för att alla båtar skall få ström med rimligt långa förlängningskablar. Endast apparater jordade kablar får anslutas till föreningens elnät  och absolut inga uppvärmningsanordningar. Centralerna har inbyggda  jordfelsbrytare om kan återställas med en brytare.om det löser ut. Explosiv gas kan bildas då du laddar batterierna och laddning skall ske under uppsikt. Och i väl ventilerade utrymmen. Sladden får inte vara ansluten då du lämnar båten. Om du har  godkänd landströmsutrustning och önskar permanent anslutning till elnätet ber vi dig kontakta hamnansvarig för elavtal. Vi måste dock reservera oss för kapacitetsbrist.

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem