Gemensamt yttrande från LHF och ÖSS

Gemensamt yttrande från LHF och ÖSS

Yttrande med anledning av Örnsköldsviks kommuns fördjupade översiktsplan för Örnsköldsviks centralort, omfattande Lungviks småbåtshamn.

Som representanter för ÖSS och LHF har Pär Jansson (ordförande ÖSS), Ove Westman, Martin Rubing, Bo Forslund, Jonas Karlin och Åke Karlin samt undertecknad, haft möten med kommunen för att visa hur viktig vår hamn är för den verksamhet som bedrivs av ÖSS och Lungviks hamnförening. 

Följande skrivelse har delgivits kommunen. Låt oss tillsammans arbeta för att vår hamn får vara kvar. 

Vänligen

Ulf Lindgren
Ordförande LHF

Inlagt den 2018-11-11 av lars.nordin78@g...