Gräsklippning i hamnen

Gräsklippning i hamnen

Huvudbild: 

Varje båtägare ansvarar för att klippa gräs/sly och hålla snyggt på sin uppställningsplats. Nu har gräset växt ordentligt och det är dags att göra en klippning!

Vänligen
Styrelsen

Inlagt den 2020-07-02 av lars.nordin78@g...