Livräddning

Vi ar nu försett  samtliga bryggor med räddningsstegar och livbojar. Vid mastkranen och på ett av de nyare båthusen finns dessutom längre stegar som är portabla med hakar att fästa på bryggan. Dessutom finns även långa båtshakar för livräddning.. 

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem