Mastkran

MASTKRAN

Under några lördagar och söndagar i samband med sjösättning och upptagning kan det bli köbildning vid kranen. Detta kan undvikas om alla förberedelser är klara innan båten flyttas över . På så vis underlättar du för dig själv och andra.

 

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem