Medlemsförmåner

HAMNENS FACILITETER

  • Föreningen tillhandahåller sommarplats vid brygga enligt fastställd avgift.
  • Parkeringsplats för bil på anvisad P-plats.
  • Uppställningsplats får båt under vintersäsongen
  • Mastställ för mast vintertid
  • Vatten för båtvård och färskvatten
  • Mottagning av sopor och spilloljor från båten.
  • Elström för belysning och handverktyg (ej för uppvärmning)
  • Förvaringsyta för pallnings-, stöttnings- och täckmaterial.
  • Tillgång till föreningens verkstad.
  • Upptagning och sjösättning.
Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem