Nyckel till mastkran och sjösättningsramp

Medlemmar

Enligt årsmötesbeslut 2009 låses mastkran och sjösättningsramp från och med 2009 med lås. Nyckel till mastkran och ramp kan lösas mot deposition. Nyckel utkvitteras i verkstaden.

Kontakta hamnfogde
Åke Karlin
eller
Bert Schedin
Hans Andersson

 

Regler för utkvitterad nyckel till Mastkran och sjösättningsramp i LHF

  • Enligt årsmötesbeslut 2009 låses mastkran och sjösättningsramp från och med 2009 med lås.
  • Registrerad medlem äger rätt att kvittera ut nyckel till dessa.
  • Depositionsavgift för nyckel är 100 kr. Vid förlust av nyckel debiteras förlustavgift på 2 000 kr.
  • Varje nyckel är numrerad och registrerad på enskild medlem.
  • Påträffas utomstående med medlemsnyckel eller om medlem öppnar för utomstående är straffavgiften för nyckelägaren 1 000 kr. Vid upprepning har styrelsen rätt att utesluta enskild medlem.
  • Som medlem avses båtägare med nyttjanderätt till båtplats, uppställningsplats eller arrende av mark för båthus, vilken tillika har erlagt gällande avgifter för verksamhetsåret.
  • Som medlem har jag tagit del av ovanstående regler, vika godkännes vid utkvittering av nyckel
  • Vid utträde ur föreningen återfås depositionsavgiften vid återlämnande av nyckel.

Icke medlemmar

Icke medlemmar kan mot en avgift nyttja mastkran och sjösättningsramp.

Sjösättningsrampen kan öppnas med kod som erhålls via SMS, se instruktioner vid sjösättningsrampen.

  • kostnad 150 kr/tillfälle

Mastkranen öppnas genom att kontakta någon av nedanstående

Hamnfogde

Åke Karlin

Bert Schedin

Hans Andersson

 

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem