Om upptagning 20201002

Om upptagning 20201002

Läs vidare för information om upptagningen på fredag 2 oktober 2020


Vi kommer att börja strax efter 07:00 på fredag 2/10. Vi kommer att börja med uppställningsplatser närmast stan och jobba oss vidare mot båthusen. Vi kommer att fortlöpande ställa vagnar på plats där kranen kan nå dem där den står. Vi kommer att flytta kranen 3 eller max fyra gånger under dagen. Inga båtar kommer att lyftas vid mastkranen.


Vi drar inte fram några vagnar på torsdag utan räknar med att dra fram dem under fredag.
Några saker att tänka på som underlättar arbetet för alla:

Båtens lyftpunter skall vara tydlig markerade och väl synliga.
Ha klart eventuella linor gärna i för och akter, samt en lina om ni binder ihop lastbanden.
Vaggor och vagnar skall vara så klara som möjligt så att vi kan göra klart din båt och jobba vidare med nästa.
Parkera era bilar i området vid mastkranen och inte vid bommarna mellan uppställningsplatser och parken så att traktorn har åtkomst till hela området.
Tänk på att följa FHMs råd om distans.


Det är 34 båtar som skall upp under dagen och hjälps vi åt kommer det att flyta på bra.

Vattnet i hamnen kommer att stängas av på eftermiddagen söndag 20-10-11.

Inlagt den 2020-09-28 av lars.nordin78@g...