Ordningsregler

ATT VARA MEDLEM

  • Som medlem har du både rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen.
  • Du har rätt att delta i föreningens aktiviteter och lägga fram förslag och du har rösträtt vi föreningens möten.
  • Du kan utnyttja hamnens faciliteter och mot depositionsavgift kvittera ut nyckel till mastkran och ramp.
  • Du har även skyldigheter mot föreningen och mot dig själv. Dessa är bl.a Att utföra de arbetstimmar som årsmötet beslutar, alternativt betala fastställd avgift.
  • Att informera om eller direkt åtgärda de fel och brister som kan uppkomma i hamnen.
  • Att betala avgifter punktligt och i övrigt följa fastställda regler och beslut
  • Att via anslagstavla och Internet hålla dig informerad om aktiviteter och saker som berör dig som medlem. Du kan givetvis även kontakta någon i styrelsen.

BOTTENFÄRG

Hav och Vattenmyndigheten, HaV, har kommit med en ny rekommendation angående omhändertagande av avfall från bottenfärger i hamnarna. Istället för tidigare hårda skrivningar om åtgärder, så betonar man nu ett stort samråd med kommun och båtklubbar. Det är därför inte tillåtet att använda giftig bottenfärg. Om vi följer detta direktiv behöver vi inte heller bygga dyra anordningar för borttagande av giftigt färgavfall.

Måla helst inte alls, tvätta istället av din båtbotten ett par gånger  under säsongen, eller använd giftfri men hård färg. Då klarar vi oss från dyra investeringar. Respektera detta!

FÖRTÖJNING

Alla båtar bör vara förtöjda med dämpningsfjädrar eller motsvarande. Detta för att minska slitage på bojkättingarna till pontonbryggorna och naturligtvis på ditt eget förtöjningsmaterial.

PARKERING

Tänk på att parkera bil eller båtvagn på avsedd P-plats. Behöver du stå nära din kajplats så flytta bilen så snart du är klar.

LUNGVIKS HAMNFÖRENING

Tänk på att Lungviks Hamnförening är en ideell förening och att mycket frivilligt arbete utförs. Det måste därför ligga i allas intresse att behålla hamnen i ett gott skick och att det skall vara ett nöje att vistas i området och promenera längs den så populära gång och cykelbanan.

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem