Röjning under sommaren

Röjning under sommaren

Kom ihåg att röja och klippa gräset på din uppställningsplats under sommaren.

Varje båtägare ansvarar för att hålla sin egen uppställningsplats snygg och prydlig medan båten ligger i vattnet.

 

Väl mött!

Styrelsen

Inlagt den 2019-06-17 av lars.nordin78@g...