Senaste nytt angående översiktsplanen

Senaste nytt angående översiktsplanen

Information om de samtal LHF och ÖSS för med kommunen angående den nya översiktsplanen och hur den kan komma att påverka hamnområdet och våra verksamheter.

Bo Forslund, Jonas Karlin, Pär Janson ÖSS, Ove Westman ÖSS samt undertecknad har haft ett antal möten med Kommunen, Odd Johansson och Elisabeth Strand- Hübinette. Vi har även haft ett möte med några av våra politiker.

Det senaste mötet var den 28/2 2019.

Vad som hänt är att det under tiden kommit in, förutom våra synpunkter även synpunkter från andra intressegrupper som man har tagit hänsyn till. Nu sammanfattas dessa i en samrådshandling som sedan blir en utställningshandling som ställs ut i 2 månader. Under den tiden så har vi möjlighet att komma in med ytterligare synpunkter.

Fortfarande är vårt område ett så kallat utvecklingsområde.

Under mötet så påpekade vi med bestämdhet vikten av att småbåtshamnen ska få vara kvar. En stad med ”en levande skärgård” måste ha levande båtklubbar d.v.s. Lungviks Hamnförening och ÖSS med aktiviteter på Örnsköldsviksfjärden.

Kommunens önskemål är nu att tillsammans med oss bilda en arbetsgrupp som kan jobba fram ett förslag för området. Vi informerade om att vårt årsmöte är den 28 mars och innan dess måste vi få ett besked om kommunens viljeinriktning.

 

Ulf Lindgren

Ordf.

Inlagt den 2019-03-04 av lars.nordin78@g...