Sjösättningsregler

Sjösättning via kranbil

Vanligtvis så har vi 3 tillfället varje vår och 3 varje höst

Rampen

Rampen är avsedd för medlemmar och är låst med kedja. För övriga utgår en avgift.
För hjälp med traktor kontakta Hasse Andersson 070-3638454

Säsong

Utanför följande tider så måste du kontakta styrelsen för anvisad plats

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem