Sopor

På vår miljöstation kan du göra dig av med spillolja, sprayburkar, lösningsmedel, färgrester och gamla batterier. Det finns möjlighet att även slänga sopor som blir i samband med utnyttjande av hamnen eller båten. På förekommen anledning är det absolut  förbjudet att slänga sopor som ej kommer från aktiviteter i samband med din båt, typ hushållssopor hemifrån.

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem