Styrelse 2017

Styrelsen består av:

 • Ulf Lindgren - ordförande, Tel: 070-343 60 30
 • Lars Nordin - sekreterare, Tel: 070-231 11 12
 • Jonas Karlin - kassör, Tel: 070-276 24 02
 • Per Sjölund - fasta bryggan, Tel: 070-531 84 16
 • Åke Karlin - kajplatsansvarig, bryggvärd 2:an, Tel: 070-633 50 94
 • Anna-Karin Sjöberg - ledamot, Tel: 070-653 68 14
 • Bo Forslund - bryggvärd 4:an, Tel: 070-579 49 25
 • Bengt Johansson - bryggvärd 5:an, Tel: 0768-294 974
 • Hans Andersson - bryggvärd 6:an, Tel: 070-363 84 54
 • Lars-Åke Eriksson - mark/båthusvärd, Tel: 070-6005020
 • Bert Schedin - ledamot, Tel: 070-653 67 58

Suppleanter:

 • Ann-Catrin Sjöberg, Tel: 070-513 96 94
 • Markus Franzén, Tel: 070-607 72 14

Revisorer:

 • Anders Carlsson
 • Hans Larsson

 

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem