Tankmack

Ett avtal är gjort med NOSAB om deras arrende av marken för tankstationen. NOSAB är idag uppköpt av ALLTANK AB men det gamla avtalet gäller för den nye ägaren. Medlem i LHF har möjlighet att skaffa ett bensinkort som ger en rabatt i samband med tankning vid LHFs tankstation.

Mer information om detta finner du på Alltanks hemsida här->

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem