Toatömning

Från och med säsongen 2015 är det förbjudet att släppa ut innehålet från båtens septitank i haveet, Vid tankstationen finns ponton avsedd för toaavfall. Båtägare uppmanas att tömma sina tankar där.

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem