Tommy Persson

Tommy Persson

Tyvärr måste jag meddela  att vår styrelsemedlem tillika hamnfogde Tommy Persson har avlidit. Han sommnade stillsamt in på Örnsköldsviks sjukhus efter en tids sjukdom.

Tommy var en vän och medlem, som nästan alltid fanns på plats i vår hamn och ställde upp med sin kunskap och färdighet när någon behövde ett handtag, medlem som icke medlem. Han var också den som höll ordning på verkstad och bryggor samt gav en hjälpande hand när det kom främmande båtar.

För att hedra Tommys minne kommer vi att hålla en minnesstund i ÖSS klubbhus den 6 juni. Efter stunden kommer hans aska att strös på Malmöfjärden där Tommy vanligtvis hissade segel, när han seglade ut i vår skärgård.

Ulf L.  Ordf.                                                                                                                                                                                   

Inlagt den 2015-04-22 av Ulf Lindgren