Vatten

Vattenposter finns vid uppställningsplatser och bryggor. Hushålla och spola ej i onödan! Tänk att det är vi själva som betalar för hamnens vattenkonsumtion.

Inlagt den 2015-01-28 av Admin Websystem