Prenumerera

Prenumerera på nyheter från lungvikshamn

Båtupptagning hösten 2019

Båtupptagning med mobilkran sker i år vid två tillfällen, fredag 13 september och fredag 4 oktober.

Röjning under sommaren

Kom ihåg att röja och klippa gräset på din uppställningsplats under sommaren.

Vårstädning i hamnen lördag 18/5

Lördag 18/5 är det arbetsdag med vårstädning i hamnen. Delta och passa på att göra bort några av arbetstimmarna. Det kommer röjas gräs och sly, samt finnas en del arbete med bryggor och bommar att utföra. Vi träffas klockan 9:30 för utdelning av arbetsuppgifter. Tänk också på att varje båtägare ansvarar för att röja sin egen uppställningsplats och hålla den snygg och prydlig under sommaren.

Vårens sjösättning

Vårens sjösättning sker vid två tillfällen, den 10/5 och 31/5. Anmäl till Bert Schedin om du vill sjösätta din båt vid något av dessa tillfällen. Observera att all betalning vid sjösättning och upptagning sker via Swish.

Årsmöte 28/3 2019

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte för Lungviks hamnförening den 28 mars 2019, klockan 19:00.

Senaste nytt angående översiktsplanen

Information om de samtal LHF och ÖSS för med kommunen angående den nya översiktsplanen och hur den kan komma att påverka hamnområdet och våra verksamheter.

Gemensamt yttrande från LHF och ÖSS

Yttrande med anledning av Örnsköldsviks kommuns fördjupade översiktsplan för Örnsköldsviks centralort, omfattande Lungviks småbåtshamn.

Städdag

Städdag i hamnen 29/9 2018 klockan 9:00

Betalningsmedel vid höstens båtupptagning

Då bankerna inte längre tar emot kontanter kommer betalningen vid höstens båtupptagning att ske via Swish. Information om Swishnummer kommer att finnas i hamnen vid upptagningen.

Båtupptagning hösten 2018

Ändrade rutiner vid årets upptagningar.

Sidor

Prenumerera på RSS - Prenumerera