Kontakt

Ordförande: 
Jonas Karlin jonas.karlin@hotmail.com Tel: 070- 276 24 02

Kassör:
Jonas Karlin jonas.karlin@hotmail.com Tel: 070- 276 24 02

Sekreterare:
Lars Nordin lars.nordin78@gmail.com Tel: 070-231 11 12

Kajplatser och uppställningsplatser:
Åke Karlin, ake.karlin@telia.com Tel: 070-633 50 94