Kontakt

Ordförande: 
Ulf Lindgren  lindgren.u@telia.com Tel: 070-343 60 30

Kassör:
Jonas Karlin jonas.karlin@hotmail.com Tel: 070- 276 24 02

Sekreterare:
Lars Nordin lars.nordin78@gmail.com Tel: 070-231 11 12

Kajplatser och uppställningsplatser:
Åke Karlin, ake.karlin@telia.com Tel: 070-633 50 94

Sammankallande samrådsgrupp ÖSS/LHF
Ulf Lindgren, lindgren.u@telia.com Tel: 0660-25 60 01, 070-343 60 30.

Samrådsgrupp:
Bert Schedin, LHF
Ulf Lindgren, LHF 
Jonas Karlin, LHF
Ove Westman, ÖSS
Anders Nordin, ÖSS
Enar Lund, ÖSS