Kontakt

Ordförande: Jonas Karlin jonas.karlin@hotmail.com Tel: 070-276 24 02

Kassör: Jonas Karlin jonas.karlin@hotmail.com Tel: 070-276 24 02

Sekreterare: Lars Nordin lars.nordin78@gmail.com Tel: 070-231 11 12

Kajplatser och uppställningsplatser: Åke Karlin, ake.karlin@telia.com Tel: 070-633 50 94

Arbeten i hamnen: Kari Gustavsson, 072-503 39 01

Verkstad: Staffan Arnström, 073-032 64 47