Protokoll

Protokoll från Lungviks hamnförenings årsmöte 2019

Protokoll vid Lungviks hamnförenings årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse LHF 2018

Protokoll från Lungviks hamnförenings årsmöte 2018

Protokoll vid Lungviks hamnförenings årsmöte 2018.

Årsmöte 2017

Protokoll från Lungviks Hamnförenings årsmöte 2017.

Årsmöte 2016

Protokoll från Lungviks Hamnförenings årsmöte 2016

Extra möte 31/3 2015

Protokoll från extra möte angående föreningens nya stadgar, 31/3 2015.

Årsmöte 2015

Protokoll från Lungviks hamnförenings årsmöte 2015.

Lungviks Hamnförening årsmöte 2014

Protokoll vid Lungviks Hamnförening årsmöte
Torsdagen den 12 mars 2014

Verksamhetsberättelse 2013

I den bifogade filen finns Verksamhetsberättelsen för 2013