Vid mastkranen finns en elektrisk pump för tömning av toalettavfall.