Välkommen till Lungvikshamn i Örnsköldsvik - Höga Kusten

 

Lungviks Hamnförening driver på ideell basis Örnsköldsviks största båthamn för fritidsbåtar.

För att ansöka om båtplats och bli medlem gå till ansökan. Kolla gärna runt på vår hemsida för att se om du hittar den information som du behöver.

Ansök om båtplats

Historik

Alltsedan mitten av 1800-talet har Örnsköldsvik haft ett rikt båtliv. Det har varit båtaktiviteter för segel och motorbåtar på Ö-viksfjärden i mer än 100 år.

År 1874 bildades Örnsköldsviks Segelsällskap (ÖSS). Det är Sveriges idag fjärde äldsta segelsällskap och Örnsköldsviks äldsta förening! Verksamheten bedrevs under lång tid utifrån båthamnen vid gamla Framnäskajen, nuvarande Hägglunds Arena. Under senare delen av 60-talet flyttades hamnen till nuvarande plats vid Sjögatan. Under dessa 150 år har sommarplatser och vinterplatser funnits inom samma område. I slutet av 80-talet beslutades att bilda en separat förening för enbart hamnfrågorna och Lungviks Hamnförening bildades. Båda föreningarna har allt sedan dess utvecklat sin verksamhet. ÖSS har bl.a. satsat på kappseglingsverksamhet, (10-tal SM-vinnare), Ulvöregattan och uppbyggnad av en aktiv ungdomsverksamhet. ÖSS har även byggt ett fint klubbhus inom området.

Lungviks hamnförening har rustat upp hamnområdet med 100 meter ny pålad kaj, ny mastkran, nya flytbryggor och bommar med el och vatten. Alla gamla båthus har rustats upp eller ersatts med nya. Vinteruppställningsplatserna utan båthus har snyggats upp. En belyst gångväg för allmänheten har anlagts genom området.

Lungviks Hamnförening driver Örnsköldsviks största båthamn för fritidsbåtar med ca 275 medlemmar. Inom hamnområdet finns plats för ca 200 båtar i vattnet och ca 170 båtar på land, alla med tillgång till vatten och el. Föreningen har en egen verkstad, mastkran, sjösättningsramp och hårdgjord plan för mobila kranlyft av fritidsbåtar upp till ca 20 ton och som nämnts tidigare en tankstation öppen för alla fritidsbåtar. Sjöräddning och räddningstjänst har även de tillgång till hamnen. Platser finns även för gästande båtar.

En viktig förutsättning för att Lungviks Hamnförening skall utvecklas är att det finns medlemmar som vill hyra bryggplatser och bidra ekonomiskt till en utveckling. Dessutom måste vi ha medlemmar som vill arbeta ideellt med allt från gräsklippning och bryggskötsel till ekonomi och medlemsvård.