Nyheter

Fixarhelg Malmön 2020

Läs vidare för information om årets fixarhelg på Malmön, 13 juni 2020.

Håll 2 knop i hamnen!

För allas trevnad och för att undvika skador på båtar och bryggor gäller fartbegränsning till 2 knop i hamnområdet. Tänk området som allt vatten innanför en tänkt linje mellan piren och obelixen på Framnäsudden (se bild). Vänligen Styrelsen LHF

Vagnar som står kvar efter sjösättning

Kom ihåg att flytta tillbaka era båtvagnar till avsedd plats efter sjösättning. Vagnarna kan inte stå kvar på kajen eller på fel ställe vid uppställningsplatsen. Saknar du plats att ställa din vagn på över sommaren får du hyra en uppställningsplats. Vänligen Styrelsen LHF

Om sjösättning 2020

Läs vidare för info om sjösättning våren 2020

Arbete i hamnen

Vi anordnar ingen gemensam arbetsdag under våren. För er som ändå vill delta i arbetet i hamnen finns en del saker man kan göra på egen hand eller i små grupper. Anmälan om arbete i hamnen sker till Kari Gustafsson på telefon 072 503 39 01 eller P-A Westerlund på telefon 070 895 14 74.

HJÄLP!!

Vintern har gått hårt åt ena kortänden på brygga 3. Här behövs hjälp av 2 händiga personer som kan lägga ett par timmar på att laga den. Intresserad? Ring Kari på 0725033901.

Till alla medlemmar i Lungviks Hamnförening

Läs vidare för information om verksamheten med anledning av Covid-19

Årsstämman 2020 uppskjuten

Med anledning av den pågående spridningen av Covid-19 har styrelsen för Lungviks Hamnförening beslutat att skjuta upp vår årsstämma som var planerad till den 25/3. Det är i nuläget mycket svårt att sia om framtiden, men vår förhoppning är att kunna återkomma med ett nytt datum och genomföra stämman innan sommaren. Övriga arbeten i hamnen som iordningställande av bryggor, sjösättning m.m. bör så vitt vi kan se i nuläget inte påverkas av detta. Information om datum för ny stämma kommer också att annonseras här på hemsidan. Med Vänlig Hälsning Styrelsen LHF

Sidor