Publicerade artiklar i tidningen NordSverige 4 nov

Klicka på länken för att läsa
2023-11-06

Artikel i ÖA

Med anledning av artikeln i ÖA 13/10 och att vi fått många frågor kring vad som händer.

I artikeln hävdar kommunens kommunikationschef Helen Sahlin att: ”På LHF:s initiativ förs en dialog via jurist.” vilket inte är hela sanningen.

LHF har vid upprepade tillfällen under våren ställt frågor till kommunen som vi inte fått svar på vilket lede till att vi i juni bad Båtunionens jurist ställa frågorna direkt till kommundirektör Magnus Haglund.

Båtunionen är en medlemsorganisation som de flesta båtklubbar i Sverige tillhör och som erbjuder sina medlemmar hjälp. Haglunds svar var som vi redogjort för tidigare att enligt hans uppfattning hade kommunen fullgjort sina åtaganden mot LHF.

Efter årsmötet i mars har vi med alla medel försökt att hitta en lösning men pga  tjänstemännens senfärdighet och politikernas (C och S) ovilja att prata med oss har kommunen tvingat oss att ta hjälp av båtunionens jurist för att komma framåt i frågan.

I förra veckan skickade Båtunionens jurist ett nytt brev till Haglund där LHF bestred Haglunds uppfattning och hänvisade till de beslut och dokument som ligger bakom Avsiktsförklaringen. I brevet efterfrågas också vad Haglund stöder sin uppfattning på.

LHFs uppfattning är alltjämt att vi tillsammans med kommunen kan hitta ett lösning som tryggar föreningens och båtlivets framtid.

 

Styrelsen LHF

2023-10-20

Information från LHFs styrelse angående förlängning av Arrendeavtal och Avsiktsförklaring

Efter årsmötet -23 har det pågått medlingsförsök med syfte att få till stånd den i juni -22 överenskomna förlängningen av Arrendeavtalet och Avsiktsförklaringen och att återskapa en dialog med politiken. 

Tyvärr har detta trots hjälp av externa medlare misslyckats. 

Vi har dock under våren haft ett antal möten på tjänstemannanivå för att hitta ett nytt markområde för vår verksamhet. Dock har man inte kunnat erbjuda något lämpligt område.

För att komma till klarhet med kommunens avsikter har vi med hjälp av Båtunionens jurist ställt frågor till kommundirektör Magnus Haglund. 

I sitt svar skriver Haglund att han anser att kommunen fullgjort alla sina åtaganden mot LHF. Haglund förväntar sig att vi ska lämna området avstädat 2025-08-31 utan kompensation.

Båtunionens jurists bedömning är att kommunens löften och utfästelser innebär långtgående förpliktelser mot LHF att bekosta flytten till annan plats i inre hamnen.

Styrelsen arbetar nu i enlighet med årsmötets beslut vidare tillsammans med Båtunionen för att lösa frågan.

Vår uppfattning är att Örnsköldsvik behöver en aktiv ideell båtförening i LHF som tillsammans med ÖSS bidrar till kommunens attraktionskraft.

Vi tror att vi tillsammans med kommunen kommer att hitta en bra lösning.

 

Styrelsen LHF

 

2023-10-04

Höstens städkväll 2023

Under onsdagskvällen 6 september samlades några medlemmar för höstens städkväll. Ett mycket mycket väl genomfört jobb av engagerade medlemmar! Slutresultatet en mycket fin hamn och varvsområde!

TACK TILL ALLA SOM BIDROG!

 

Städ1
Städ2
Städ3
Städ4
Städ5
2023-09-06

Upptagningsdagar 2023

Upptagningsdagar denna höst blir torsdag-fredag 28-29 september. Vi kommer att lyfta så många båtar som möjligt under torsdagen. De båtar vi inte hinner med lyfter vi under fredag förmiddag. Vi återkommer närmare upptagningstillfället med ytterligare information samt i vilken ände av hamnen vi börjar lyfta.

Avgifter uppdagning 2023:

Samtliga betalar 1700 SEK för kranlyft oavsett båtens vikt.
Upptagning vid ramp 500 SEK

ANMÄLAN OCH BETALNING

  • Anmälan och betalning görs med Swish till 1230766139 senast torsdag den 21 september.

  • I Swish meddelandefält uppger man namn och båttyp. Använder man centrumlyft skall det framgå i anmälan.

ÖVRIG INFORMATION

  • Det skall finnas tydliga markeringar på båten för slingplacering. Det gäller samtliga båtar.

  • Försäkringsbevis ska kunna uppvisas vid lyfttillfället.

  • Avsikten är att komma igång vid 07:00 på lyftdagarna. Vi planerar att återkomma med information om vilken ända av hamnen vi kommer att börja.

  • Eventuella ändringar publiceras på hemsidan.

-------------------------------

2023-08-08

Genomförd städdag 2023

Städdag 2023
Städdag 2023
Städdag 2023
Städdag 2023
Städdag 2023
2023-05-20

Båtsamverkan

Information från Polisen
2023-05-11

Städdag 2023

Boka in lördag 20 maj kl. 09-12 i era kalendrar. Då samlas vi för att fixa och städa i hamnen. Din insats påverkar din grundavgift. 

Föreningen bjuder på fika. Vid fikat kommer Samuel från Kajakomaten och informerar om sin verksamhet och för de som vill och är intresserade visar han hur det fungerar.

Samling vid ÖSS klubbhus.

Välkomna!

/Styrelsen

2023-05-07

Inbrott på uppställningsplatsen

Tråkigt nog så har det uppdagats att det skett inbrott i en av våra båtar på uppställningsplatsen. Kontrollera era båtar om även ni drabbats.

Tips och iakttagelser lämnas till Polisen på tel nr 11414.

2023-04-18

Sjösättningsdagar 2023

Sjösättningsdatum denna vår blir fredag 12/5 samt fredag 2/6

Avgifter för sjösättning 2023

Samtliga betalar 1700 SEK för kranlyft oavsett båtens vikt.
Rampsjösättning 500 SEK

ANMÄLAN OCH BETALNING

  • Anmälan och betalning görs med Swish till 1230766139 senast fredag 5 maj 

  • I Swish meddelandefält uppger man namn, båttyp samt önskat sjösättningsdatum. Använder man centrumlyft skall det framgå i anmälan.

ÖVRIG INFORMATION

  • Avsikten är att komma igång vid 07:00 på lyftdagarna.

  • Eventuella ändringar publiceras på hemsidan

Ytterligare information finns på sidan Upptagning och sjösättning

 

 

2023-04-18