Nyheter

Vagnar som står kvar efter sjösättning

Kom ihåg att flytta tillbaka era båtvagnar till avsedd plats efter sjösättning. Vagnarna kan inte stå kvar på kajen eller på fel ställe vid uppställningsplatsen. Saknar du plats att ställa din vagn på över sommaren får du hyra en uppställningsplats. Vänligen Styrelsen LHF

Om sjösättning 2020

Läs vidare för info om sjösättning våren 2020

Arbete i hamnen

Vi anordnar ingen gemensam arbetsdag under våren. För er som ändå vill delta i arbetet i hamnen finns en del saker man kan göra på egen hand eller i små grupper. Anmälan om arbete i hamnen sker till Kari Gustafsson på telefon 072 503 39 01 eller P-A Westerlund på telefon 070 895 14 74.

HJÄLP!!

Vintern har gått hårt åt ena kortänden på brygga 3. Här behövs hjälp av 2 händiga personer som kan lägga ett par timmar på att laga den. Intresserad? Ring Kari på 0725033901.

Till alla medlemmar i Lungviks Hamnförening

Läs vidare för information om verksamheten med anledning av Covid-19

Årsstämman 2020 uppskjuten

Med anledning av den pågående spridningen av Covid-19 har styrelsen för Lungviks Hamnförening beslutat att skjuta upp vår årsstämma som var planerad till den 25/3. Det är i nuläget mycket svårt att sia om framtiden, men vår förhoppning är att kunna återkomma med ett nytt datum och genomföra stämman innan sommaren. Övriga arbeten i hamnen som iordningställande av bryggor, sjösättning m.m. bör så vitt vi kan se i nuläget inte påverkas av detta. Information om datum för ny stämma kommer också att annonseras här på hemsidan. Med Vänlig Hälsning Styrelsen LHF

Sjösättning våren 2020

Sjösättningstider med kranbil är bokade för våren 2020 till 15 maj och 5 juni. Traktor kommer finnas på plats dagen innan sjösättning (14 maj och 4 juni) för att dra fram de båtar som är i behov av förflyttning. Betänk att vi numera betalar timavgift för kranbilen. Förbered därför båtar, vaggor och vagnar, så att vi blir effektiva och samtidigt behåller en hög säkerhet i varje lyft. Håll utkik på hemsidan och anslag i hamnen för mer information och uppdateringar. Väl mött! /Styrelsen

Inbrott i hamnen

Det har varit inbrott i hamnen under vecka 48. Kontrollera gärna båtar och båthus en extra gång, håll uppsikt och anmäl eventuell stöld och åverkan till polisen.

Sidor