Nyheter

Upptagning flyttad!

Båtupptagningen hösten 2019 är flyttad då Havator fått problem med den kran som skulle ha använts. Upptagning blir i stället helgen 5-6 oktober. Mer info kommer i anslutning till det nya datumet.

Hej alla båtlyftare 190913

Vi kommer att starta dagen 07:00 borta vid mastkranen. Vi kan tyvärr inte uppge exakta tider för alla lyft. Vi räknar med att flytta kranen stegvis in mot stan. Första kranflytt vid ca 09:30. Vi avser att vara klara till 16:00. Det är 35 båtar som skall lyftas så det är viktigt att vi hjälps åt och har våra vagnar och vaggor iordningställda. Vi vill att inga bilar parkeras inom uppställningsområdet eller mellan båthusen, detta för att underlätta traktorförarens arbete. Med vänlig hälsning, Ken och lyftgänget

Båtupptagning hösten 2019

Båtupptagning med mobilkran sker i år vid två tillfällen, fredag 13 september och fredag 4 oktober.

Röjning under sommaren

Kom ihåg att röja och klippa gräset på din uppställningsplats under sommaren.

Vårstädning i hamnen lördag 18/5

Lördag 18/5 är det arbetsdag med vårstädning i hamnen. Delta och passa på att göra bort några av arbetstimmarna. Det kommer röjas gräs och sly, samt finnas en del arbete med bryggor och bommar att utföra. Vi träffas klockan 9:30 för utdelning av arbetsuppgifter. Tänk också på att varje båtägare ansvarar för att röja sin egen uppställningsplats och hålla den snygg och prydlig under sommaren.

Vårens sjösättning

Vårens sjösättning sker vid två tillfällen, den 10/5 och 31/5. Anmäl till Bert Schedin om du vill sjösätta din båt vid något av dessa tillfällen. Observera att all betalning vid sjösättning och upptagning sker via Swish.

Årsmöte 28/3 2019

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte för Lungviks hamnförening den 28 mars 2019, klockan 19:00.

Senaste nytt angående översiktsplanen

Information om de samtal LHF och ÖSS för med kommunen angående den nya översiktsplanen och hur den kan komma att påverka hamnområdet och våra verksamheter.

Sidor