Styrelse med ansvarsområden

Styrelse 2024

Styrelsen består av:

 • Jonas Karlin - ordförande, kassör Tel: 070-276 24 02
 • David Sandin - ledamot, sekreterare, ansvarig sjösättning/upptagning Tel: 076-100 63 31
 • Anders Lundqvist - ledamot, hamn/platsansvarig, Tel: 070-508 47 51
 • Lars-Åke Eriksson - ledamot, ansvarig el/säkerhet Tel: 070-6005020
 • Conny Abrahamsson - ledamot, Tel: 070-637 24 07
 • Anna-Karin Sjöberg - ledamot, miljöombud, registeransvarig Tel: 070-653 68 14
 • Per-Arne Westerlund - ledamot, miljöombud, ansvarig hemsidan Tel: 070-895 14 74
 • Kari Gustavsson - ledamot Tel: 072-503 39 01

Suppleanter:

 • Staffan Arnström - Ansvarig varv/verkstad, Tel: 073-032 64 47
 • Kent Holmgren - Tel: 070-211 33 09

Revisorer:

 • Per Isaksson
 • Hans Larsson

Valberedningen består av:

 • Lennart Elfving
 • Hans Westman