Styrelse och arbetsgrupper

Styrelse 2021

Styrelsen består av:

 • Jonas Karlin - ordförande, Tel: 070-276 24 02
 • Lars Nordin - sekreterare, Tel: 070-231 11 12
 • Jonas Karlin - kassör, Tel: 070-276 24 02
 • Per Sjölund - ledamot, Tel: 070-531 84 16
 • Åke Karlin - ledamot, bryggplatsansvarig, Tel: 070-633 50 94
 • Anna-Karin Sjöberg - ledamot, Tel: 070-653 68 14
 • Per-Arne Westerlund - ledamot Tel: 070-895 14 74
 • Kalle Hagström - ledamot
 • Lars-Åke Eriksson - ledamot, mark/båthusvärd, Tel: 070-6005020
 • Kari Gustavsson - ledamot

Suppleanter:

 • Staffan Arnström
 • Ken Green

Revisorer:

 • Anders Carlsson
 • Hans Larsson

Valberedningen består av:

 • Lennart Elfving
 • Hans Westman

Arbetsgrupper: