Styrelse och arbetsgrupper

Styrelse 2022

Styrelsen består av:

 • Jonas Karlin - ordförande, Tel: 070-276 24 02
 • Christina Alstergren - sekreterare
 • Jonas Karlin - kassör, Tel: 070-276 24 02
 • Pelle Sjölund - ledamot, Tel: 070-531 84 16
 • Åke Karlin - ledamot, bryggplatsansvarig, Tel: 070-633 50 94
 • Anna-Karin Sjöberg - ledamot, Tel: 070-653 68 14
 • Per-Arne Westerlund - ledamot Tel: 070-895 14 74
 • David Sandin - ledamot Tel: 076-100 63 31
 • Lars-Åke Eriksson - ledamot, mark/båthusvärd, Tel: 070-6005020
 • Kari Gustavsson - ledamot Tel: 072-503 39 01
 • Kent Holmgren - ledamot Tel: 070-211 33 09

Suppleanter:

 • Staffan Arnström
 • Ken Green

Revisorer:

 • Anders Carlsson
 • Hans Larsson

Valberedningen består av:

 • Lennart Elfving
 • Hans Westman

Arbetsgrupper: