Avgifter och deposition

Medlemsavgift 250 kr.

Grundavgift 600 kr (Räknas av vid utförda arbetsinsatser).

Bryggplatsavgift årlig beroende på bomlängd och platsbredd.

Utöver årlig avgift utgår en deposition på 10 000 kr.

Uppställningsplatsavgift årlig beroende på längd och bredd. 

Arrende av mark för båthus årlig beroende på storlek.

Medlemmar med uppställningsplats eller arrende för båthus, men utan bryggplats, betalar en särskild avgift på 200 kr/år för att ligga i hamnen en vecka efter/före sjösättning och upptagning. Den särskilda avgiften debiteras oavsett om bryggplats utnyttjas eller ej. (Årsmötesbeslut 2017)

Det går även att säsongsvis hyra en bryggplats. Detta garanterar inte att man påföljande år har tillgång till samma bryggplats beroende på hur beläggningen i hamnen är. Bryggplatspris per säsong är beroende på bomlängd och platsbredd.

Kostnad för upptagning och sjösättning ingår inte i bryggplatsavgift eller uppställningsavgift. För information om denna kostnad se upptagning och sjösättning med kranbilslyft

Avgifter debiteras i förskott.