Ordningsregler

LUNGVIKS HAMNFÖRENING

Tänk på att Lungviks Hamnförening är en ideell förening och att mycket frivilligt arbete utförs. Det måste därför ligga i allas intresse att behålla hamnen i ett gott skick och att det skall vara ett nöje att vistas i området och promenera längs den så populära gång och cykelbanan.

ATT VARA MEDLEM

 • Som medlem har du både rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen.
 • Du har rätt att delta i föreningens aktiviteter och lägga fram förslag och du har rösträtt vi föreningens möten.
 • Du kan utnyttja hamnens faciliteter och mot depositionsavgift kvittera ut nyckel till mastkran och ramp.
 • Du har även skyldigheter mot föreningen och mot dig själv. Dessa är bl.a Att utföra de arbetstimmar som årsmötet beslutar, alternativt betala fastställd avgift.
 • Att informera om eller direkt åtgärda de fel och brister som kan uppkomma i hamnen.
 • Att betala avgifter punktligt och i övrigt följa fastställda regler och beslut
 • Att via anslagstavla och Internet hålla dig informerad om aktiviteter och saker som berör dig som medlem. Du kan givetvis även kontakta någon i styrelsen.

BRYGGPLATSER

Bryggplatser fördelas av bryggplatsansvarig. Kontakta honom om du har några speciella önskemål. I samband med sjösättning/upptagning ingår bryggplats en vecka efter/före i den särskilda avgiften. Kontakta även där bryggplatsansvarig som kan anvisa dig en ledig plats.

Regler:

 • Privat andrahandsuthyrning är förbjuden. Uthyrning sker av bryggplatsansvarig.
 • LHF sätter priset och tar all intäkt av andrahandsuthyrningen
 • Båtplatsägare som skriftligen anmäler sin plats till uthyrning slipper bryggplatsavgift om platsen kan hyras ut hela eller resterande del av säsongen.
 • Hyrestagaren skall vara/bli medlem i LHF

BOTTENFÄRG

Hav och Vattenmyndigheten, HaV, har kommit med en ny rekommendation angående omhändertagande av avfall från bottenfärger i hamnarna. Istället för tidigare hårda skrivningar om åtgärder, så betonar man nu ett stort samråd med kommun och båtklubbar. Det är därför inte tillåtet att använda giftig bottenfärg. Om vi följer detta direktiv behöver vi inte heller bygga dyra anordningar för borttagande av giftigt färgavfall.

Måla helst inte alls, tvätta istället av din båtbotten ett par gånger  under säsongen, eller använd giftfri men hård färg. Då klarar vi oss från dyra investeringar. Respektera detta!

FÖRTÖJNING

Alla båtar bör vara förtöjda med dämpningsfjädrar eller motsvarande. Detta för att minska slitage på bojkättingarna till pontonbryggorna och naturligtvis på ditt eget förtöjningsmaterial.

PARKERING

Tänk på att parkera bil eller båtvagn på avsedd P-plats. Behöver du stå nära din kajplats så flytta bilen så snart du är klar.