Ett avtal är gjort med ALLTANK om deras arrende av marken för tankstationen. Medlem i LHF har möjlighet att skaffa ett bensinkort som ger en rabatt i samband med tankning vid tankstationen.

Mer information om detta finner du på Alltanks hemsida https://alltank.se/