Tankstationen som sköttes av Alltank har tyvärr stängts. Istället hänvisas till tankstationen vid Öviks Marina.

Medlem i LHF har möjlighet att skaffa ett bensinkort som ger en rabatt i samband med tankning hos Alltank. Mer information om detta finner du på Alltanks hemsida https://alltank.se/