Vinterplatser

Fördelning av uppställningsplatser för vinteruppställning görs av bryggplatsansvarig. Omfördelning av tidigare tilldelad plats kan ske. Det är viktigt att hänsyn tas till brandskydd och att inga transportvägar blockeras. Du sköter själv röjning av sly och gräs på platsen.

Efter sjösättning skall uppställningsplatsen städas. Inga färgburkar, trasor etc. får ligga kvar och pallningsvirket skall ligga hopbuntat och märkt med namn och telefonnummer.  LHF kan också se sig tvungen att leja för städning. Den som nyttjar uppställningsplatsen kommer i så fall bli skyldig att betala för städning och slyröjning. Eftersom vi har arrenderat området som vinteruppställningsplats får det inte vara kvar några båtar sommartid utan där skall enbart finnas båtvagnar och täckningsmaterial. Ligger det kvar båtar kommer vi i första hand att ta ut en straffavgift och i andra hand ser vi oss nödsakade att flytta eventuella båtar på ägarens bekostnad.