Mastkran

Mastkranen är tillgänglig för hamnens medlemmar. Nyckel till mastkranens lås kan kvitteras ut mot en deposition på 100 kr. Kontakta och avtala tid med: Staffan Arnström 073-032 64 47 eller Åke Karlin 070-633 50 94

Tänk på att det lätt blir köbildning då den ska användas, särskilt på lördagar och söndagar. Se till att förbereda så mycket som möjligt vid din båtplats innan du flyttar båten till mastkranen.

Regler för utkvitterad nyckel till Mastkran och sjösättningsramp i LHF

 • Enligt årsmötesbeslut 2009 låses mastkran och sjösättningsramp från och med 2009 med lås.
 • Registrerad medlem äger rätt att kvittera ut nyckel till dessa.
 • Depositionsavgift för nyckel är 100 kr. Förlust av nyckel debiteras en förlustavgift på 2000 kr.
 • Varje nyckel är numrerad och registrerad på enskild medlem.
 • Påträffas utomstående med medlemsnyckel eller medlem öppnat för utomstående är straffavgiften för nyckel ägaren 1000 kr. Vid upprepning har styrelsen rött att utesluta enskild medlem.
 • Som medlem avses innehavare av båtplats, uppställningsplats eller båthus, vilken tillika har erlagt gällande avgifter för verksamhetsåret.
 • Som medlem har jag tagit del av ovanstående regler, vilka godkännes vid utkvittering av nyckel.
 • Vid utträde ut föreningen återfås depositionsavgift vid återlämnande av nyckel.

Mastställ

På området finns tre mastställ som kan nyttjas. Vänligen beakta följande då du ska nyttja någon av dessa.

 • Om du vet att du ska masta på sent påföljande säsong välj då en plats så långt in på "hyllan" som möjligt.
 • Har du en mast som är lätt att hantera lägg den då så högt som möjligt.
 • Täck gärna in din mast med presenning eller liknande så skyddas den bättre.
 • Märk din mast med namn och telefonnummer så att du kan kontaktas i fall masten måste flyttas.