Mastkran

Mastkranen är tillgänglig för hamnens medlemmar. Nyckel till mastkranens lås kan kvitteras ut mot en deposition på 100 kr. Kontakta och avtala tid med: Staffan Arnström 073-032 64 47 eller Åke Karlin 070-633 50 94

Tänk på att det lätt blir köbildning då den ska användas, särskilt på lördagar och söndagar. Se till att förbereda så mycket som möjligt vid din båtplats innan du flyttar båten till mastkranen. 

Mastställ

På området finns tre mastställ som kan nyttjas. Vänligen beakta följande då du ska nyttja någon av dessa.

  • Om du vet att du ska masta på sent påföljande säsong välj då en plats så långt in på "hyllan" som möjligt.
  • Har du en mast som är lätt att hantera lägg den då så högt som möjligt.
  • Täck gärna in din mast med presenning eller liknande så skyddas den bättre.
  • Märk din mast med namn och telefonnummer så att du kan kontaktas i fall masten måste flyttas.