Ramp för upptagning och sjösättning

Rampen är tillgänglig för hamnens medlemmar. Nyckel till rampens lås kan kvitteras ut mot en deposition på 100 kr. Kontakta och avtala tid med: Staffan Arnström 073-032 64 47 eller Åke Karlin 070-633 50 94

Regler för utkvitterad nyckel till mastkran och sjösättningsramp i LHF

  • Enligt årsmötesbeslut 2009 låses mastkran och sjösättningsramp från och med 2009 med lås.
  • Registrerad medlem äger rätt att kvittera ut nyckel till dessa.
  • Depositionsavgift för nyckel är 100 kr. Förlust av nyckel debiteras en förlustavgift på 2000 kr.
  • Varje nyckel är numrerad och registrerad på enskild medlem.
  • Påträffas utomstående med medlemsnyckel eller medlem öppnat för utomstående är straffavgiften för nyckel ägaren 1000 kr. Vid upprepning har styrelsen rött att utesluta enskild medlem.
  • Som medlem avses innehavare av båtplats, uppställningsplats eller båthus, vilken tillika har erlagt gällande avgifter för verksamhetsåret.
  • Som medlem har jag tagit del av ovanstående regler, vilka godkännes vid utkvittering av nyckel.
  • Vid utträde ut föreningen återfås depositionsavgift vid återlämnande av nyckel.