Upptagning och sjösättning

Lungviks hamnförening organiserar gemensam upptagning och sjösättning vår och höst med kranbilslyft. Kostnaden fördelas mellan de båtägare som deltar enligt beslut taget i föreningen.

 • Avgiften ska vara betald innan lyft av båt.
 • Båtägare eller ombud ska närvara vid lyft.
 • Se till att ha koll på båtens lyftpunkter
 • Ha nödvändig pallning klar innan upptagning.

Upptagningsdagar 2021

Upptagningsdagar denna höst blir fredag 24/9 och lördag 25/9. Vi kommer att dra fram vagnar under själva upptagningsdagarna och vill att samtliga vagnar är klara för flyttning/framdragning senast 07:00 på fredag morgon. Detsamma gäller självklart för båtarna.

Priser 

 Båtar under 8 ton 1000:- och tyngre båtar 1300:-. Vi behåller traktor kostnad á 300:- per båt.

ANMÄLAN OCH BETALNING

 • OBS: Anmälan och betalning görs med Swish till 1230766139 senast söndag den 19/9 kl 18:00. 
 • Inga anmälningar skall lämnas med lapp i hamnens brevlåda. Har du inte Swish får du be en kompis om hjälp.
 • Vi har valt detta datum så att vi kan få till ungefär lika många båtar fördelat på de 2 upptagningsdagarna. Strävan är att alla skall få det datum man önskar men det är inget vi kan garantera så vi måste alla visa flexibilitet kring detta.
 • Anmälan fylls i meddelande fält i Swish där man uppger sitt namn samt önskat upptagningsdatum, använder man centrumlyft skall det framgå i anmälan.
 • Exempel för text i meddelandefält: Ken Green, 24/9

ÖVRIG INFORMATION

 • Det skall finnas tydliga markeringar på båten för slingplacering. Det gäller samtliga båtar.
 • Som ni vet går vi i Corona tider och skall hålla ett fysiskt avstånd till varandra även under upptagningen. Vi skall vara särskilt aktsamma om de årsrika medlemmarna samt medlem i de så kallade riskgrupperna. Om någon av er behöver hjälp kontakta någon av oss i sjösättningsgruppen så kan vi säkert komma på en lösning.
 • Om det blir fler än 32 eller 33 båtar anmälda till någon av dagarna tar vi kontakt för att finna en passande lösning. Det är bra om era båtar är klara i god tid före upptagning.
 • Avsikten är att komma igång vid 07:00 på lyftdagarna. Vi hoppas kunna återkomma med information om vilken ända av hamnen vi kommer att börja med.
 • Eventuella ändringar publiceras på hemsidan.