Upptagning och sjösättning

Lungviks hamnförening organiserar gemensam upptagning och sjösättning vår och höst med kranbilslyft. Kostnaden fördelas mellan de båtägare som deltar enligt beslut taget i föreningen.

 • Avgiften ska vara betald innan lyft av båt.
 • Båtägare eller ombud ska närvara vid lyft.
 • Se till att ha koll på båtens lyftpunkter
 • Ha nödvändig pallning klar innan upptagning.

Kostnad sjösättning 2021:

Båtar under 8 ton: 1000kr

Båtar över 8 ton: 1300 kr

Behov av traktor: 300 kr

Sjösättningsdagar 2021

Sjösättningsdatum denna vår blir fredag 14/5 samt fredag 4/6. Vi kommer att dra fram båtar från båthusen samt flytta fram en del båtar som står på vagnar torsdag 13/5 samt torsdag 3/6.

Priser 

Vi kommer att höja priset i år med 100 per viktklass. Klubben har varit tvungen att bidra med merkostnad vid de senaste sjösättningar/upptagningar och det är en kostnad som inte skall drabba klubbens ekonomi. Dvs båtar under 8 ton 1000:- och tyngre båtar 1300:-. Vi behåller traktor kostnad á 300:- per båt.

ANMÄLAN OCH BETALNING

 • OBS: Anmälan och betalning görs med Swish till 1230766139 senast torsdag den 6 maj kl 18:00. 
 • Inga anmälningar skall lämnas med lapp i hamnens brevlåda. Har du inte Swish får du be en kompis om hjälp.
 • Vi har valt detta datum så att vi kan få till ungefär lika många båtar fördelat på de 2 sjösättningsdagarna. Strävan är att alla skall få det datum man önskar men det är inget vi kan garantera så vi måste alla visa flexibilitet kring detta.
 • Anmälan fylls i meddelande fält i Swish där man uppger sitt namn samt önskat sjösättningsdatum, använder man centrumlyft skall det framgå i anmälan.
 • Exempel för text i meddelandefält: Ken Green,  14/5

ÖVRIG INFORMATION

 • Det skall finnas tydliga markeringar på båten för slingplacering. Det gäller samtliga båtar.
 • Som ni vet går vi i Corona tider och skall hålla ett fysiskt avstånd till varandra även under sjösättningen. Vi skall vara särskilt aktsamma om de årsrika medlemmarna samt medlem i de så kallade riskgrupperna. Om någon av er behöver hjälp kontakta någon av oss i sjösättningsgruppen så kan vi säkert komma på en lösning.
 • Om det blir fler än 32 eller 33 båtar anmälda till någon av dagarna tar vi kontakt för att finna en passande lösning. Det är bra om era båtar är klara i god tid före sjösättning.
 • Avsikten är att komma igång vid 07:00 på lyftdagarna. Vi hoppas kunna återkomma med information om vilken ända av hamnen vi kommer att börja med.
 • Eventuella ändringar publiceras på hemsidan