Miljöstation

Vid sjösättningsrampen finns hamnens miljöstation. Här kan du lämna batterier, spillolja, oljefilter, kemikalier, färg, elektronik och glas. Var noggrann vid sortering.

Det är absolut förbjudet att tömma någonting annat än olja i spilloljefatet!

Bredvid miljöstationen finns en container uppställd för de hushållssopor som uppstår vid nyttjande av i din båt.