Miljöstation

Vid sjösättningsrampen finns hamnens miljöstation. Den består av en miljöbod för farligt avfall samt en container för hushållssopor. Farligt avfall ska alltid lämnas separat inne i vår miljöbod och får aldrig blandas med vanliga hushållssopor i containern.

Hushållssopor

Hushållssopor som uppstår vid nyttjande av i din båt slängs i containern bredvid miljöboden. Obs! Sortera gärna ut glas och metall som kan slängas i kärl inne i miljöboden.

Miljöboden

Här kan du lämna farligt avfall exempelvis batterier, spillolja, oljefilter, kemikalier, färg, elektronik, metall, impregnerat trä och glas. Var noggrann vid sortering. 

Är ni osäkra på vad som klassas som farligt avfall kan ni besöka Mivas webbplats miva.se/farligtavfall. Generellt handlar det om kemiska produkter som är märkta med orangefärgade farosymboler. Även elavfall, batterier och ljuskällor samt impregnerat trä klassas som farligt avfall.

Det är absolut förbjudet att tömma någonting annat än olja i spilloljefatet!